《TWITTER|BABYMETAL》#Thanks #Houston #Texas#THECHOSENSEVEN#DARKSIDE#APOCRYPHA#METALRESISTANCEEPISODEVII#WORLDTOUR2018...