SKE福士奈央「1000万獲得したら、埼玉の大宮辺りに家を借りる予定でした!」⇒「こういう大会は芸人しか優勝出来ない」